Zgromadzenia są zabronione powyżej dwóch osób, ale nurtuje mnie pytanie, czy można spotkać się dwójkami co dwa metry?

Większość kwestii, choć nie wszystkie zostały wyjaśnione na stronie gov.pl , ale pytań jest więcej. Zwróćmy uwagę na kilka aspektów.

W pracy może być 5 osób, po pracy te same osoby muszą się rozejść, maksymalnie dwójkami, jedna osoba sama, spotkać się już nie mogą.

W autobusie na zamkniętej względnie małej przestrzeni co około pół metra do metra może siedzieć około 35 osób, które po wyjściu z autobusu musi się maksymalnie dwójkami rozejść.

A czy można zorganizować zgromadzenie dwójkami co dwa metry jedna osoba lub dwie? Czy może to już wtedy nie jest zgromadzenie?